ANBI

Vanaf 1 januari 2014 dient elke stichting met een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze informatie dient de stichting te publiceren op internet.

PUBLICATIESTUKKEN 2018, 2019 en 2020

Naam instelling:
Wereldwinkel Barneveld

RSIN:
8137.43.138

Contactgegevens:
Dijkje 8
3771 BN Barneveld
0342 – 417225
E-mail secretariaat@wwbarneveld.nl

Doelstelling:
De vereniging heeft tot doel sociale, politieke en economische bewustwording van de internationale verhouding te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een rechtvaardige wereldsamenleving.

Actueel beleidsplan:
Download de contouren van een beleidsplan.

Samenstelling van het bestuur:
Cees Beijert (plaatsvervangend voorzitter)
Ady van Dorst (secretaris)
Cees Beijert (penningmeester)

Beloningsbeleid:
De werkzaamheden voor de Wereldwinkel geschieden geheel op vrijwillige basis en onbezoldigd. Indien er al van een vrijwilligersvergoeding sprake kan zijn, dan vervalt de vergoeding als “Gift” aan de Wereldwinkel Barneveld.

Verslag activiteiten:
De Wereldwinkel Barneveld verkoopt in de winkel authentieke producten uit ontwikkelingslanden. Wij doen dit door verkoop van Fair Trade producten.

Jaarverslag 2018
Download het jaarverslag van 2018

Financiële huishouding:

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2018-debet

Jaarcijfers 2018-credit

Jaarverslag 2019

Download hier het jaarverslag van 2019

Jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag van 2020